slayd1
slayd2
slayd3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

imageZamawiający – PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „PARTNER” Sp. Z o.o. w Lędzinach zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego dotyczącego: Kompleksowej usługi serwisowej mającej na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń elektroenergetycznych na terenie Oczyszczalni Ścieków ZIEMOWIT w Lędzinach, ul. Oficerska 16, Oczyszczalni Ścieków HOŁDUNÓW w Lędzinach, ul. Hołdunowska oraz pozostałych obiektach infrastruktury PGK PARTNER posadowionych na terenie Gminy Lędziny

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 2 złożoną przez firmę:

ELEKTRO – ISTAL DUŻY 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 182

Zobacz szczegóły ogłoszenia ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

imageZamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. w Lędzinach, zawiadamia że wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn.: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego w: Oczyszczalni Ścieków ZIEMOWIT wewnątrz budynku (korytarz), a także za zewnątrz (brama wjazdowa, stanowisko przyjmowania ścieków dowożonych, park maszyn) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 1 złożoną przez Firmę:

F.H.U KAMEX Ireneusz Koczoń
32-500 Chrzanów, ul Makuszyńskiego 4

Zobacz szczegóły ogłoszenia ...

Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/