slayd1
slayd2
slayd3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Numer ogłoszenia: 203166 - 2015

imagePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "PARTNER" Sp. z o.o., ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, ogłasza przetarg ograniczony o numerze 203166 - 2015 na wykonanie prac związanych z: "Zaprojektowanie i wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Lędziny. Numer ogłoszenia: 203166 - 2015; data zamieszczenia: 10.08.2015 "

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać: do dnia 31.08.2015 godzina 10:00, w sekretariacie PGK-Partner

Zobacz szczegóły ogłoszenia ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: POIS.01.01.00-00-045/08/1/2015

image


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. w Lędzinach, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o: Wyborze oferty w przedmiotowym postępowaniu, złożonej przez: Miko-Tech Sp. z o. o., ul. Świerczewskiego 11B, 43-170 Łaziska Górne

Zobacz szczegóły ogłoszenia ...

Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/