slayd1
slayd2
slayd3

Ogłoszenie: AKTUALNE TARYFY ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ DOSTARCZANIE WODY OBOWIĄZUJĄ DO 12 CZERWCA 2018 ROKU

imagePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż zgodnie z Art.9.1. Ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r., poz. 2180) nowe taryfy dotyczące opłat za wodę i odprowadzenie ścieków będą obowiązywały od 12.06.2018 r. lub od momentu wydania właściwej decyzji przez regulatora, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z wydaną decyzją ww. taryfy będą obowiązywały przez trzy lata. Informacja o czasie wprowadzenia nowej taryfy oraz jej treść zostanie umieszczona na stronie internetowej www.pgk-partner.com.pl

Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/