slayd1
slayd2
slayd3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: POIS.01.01.00-00-045/08/1/2015

image


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. w Lędzinach, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o: Wyborze oferty w przedmiotowym postępowaniu, złożonej przez: Miko-Tech Sp. z o. o., ul. Świerczewskiego 11B, 43-170 Łaziska Górne

Zobacz szczegóły ogłoszenia ...

Ogłoszenie

imageW związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców poprzednim naborem wniosków o dofinansowanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej z NFOŚiGW, informujemy, że istnieje jeszcze możliwość
skorzystania z dofinansowania budowy przyłącza przez Gminę Lędziny w ramach nowo uruchamianego projektu.
Warunki oraz zakres dofinansowania będą zależały od ilości osób, które złożą DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Zainteresowane osoby powinny złożyć deklarację do 30 kwietnia 2015 r.
Deklaracje są dostępne w Punkcie Obsługi Mieszkańca UM Lędziny oraz Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych, pokój 201.

Deklaracja do pobrania (pdf)

Czytaj więcej...

Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/