slayd1
slayd2
slayd3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Pokoju-Oficerskiej

image


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zawiadamia o wyborze oferty w przedmiotowym postępowaniu złożonej przez firmę Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Jan Trochim z Tychów. Oferta w świetle przyjętych kryteriów uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert w przedmiotowym postępowaniu wynoszącą 96,73.

Zobacz szczegóły ogłoszenia ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: KOD 190805

imagePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "PARTNER" Sp. z o.o., ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, ogłasza przetarg na "SUKCESYWNY ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH O KODZIE 19 08 05 Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW HOŁDUNÓW ORAZ ZIEMOWIT W LĘDZINACH

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 26.10.2015r. do godz. 9:50 w sekretariacie PGK PARTNER Sp. zo.o. ul. Lędzińska 47

Zobacz szczegóły ogłoszenia ...

Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/