slayd1
slayd2
slayd3

Oczyszczalnia Hołdunów

image

Telefon: (032) 216-11-51

Miejska oczyszczalnia w Hołdunowie została oddana do użytku 20 października 2003 roku. Przepustowość oczyszczalni wynosi 1 300 m3/d (8 500 RLM). Jest to oczyszczalnia typu ECOLO – CHIEF, zaprojektowana i produkowana przez firmę CHIEF INDUSTRIES, INC Nebraska, USA. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów Hołdunowski - ciek będący lewostronnym dopływem potoku Przyrwa. Oczyszczalnia funkcjonuje na podstawie pozwolenia wodno-prawnego, wydanego przez Starostę powiatu bieruńsko- lędzińskiego w dniu 28.08.2002 roku (nr Ochr.6223/13/2/851/2002). Oczyszczalnia przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych z małych i średnich jednostek osadniczych oraz obiektów użyteczności publicznej takich jak: szkoły, hotele, obiekty sportowo-rekreacyjne, szpitale itp. Może ona być z powodzeniem wykorzystana do oczyszczania ścieków pochodzących z przemysłu spożywczego bądź pokrewnych, których skład jakościowy ścieków odpowiada charakterystyce ścieków bytowo - gospodarczych. Do obiektów oczyszczalni możliwe jest również doprowadzenie ścieków dowożonych z wykorzystaniem punku zlewnego.
Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/