slayd1
slayd2
slayd3

CENNIK USŁUG

Cennik usług Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o.o. w Lędzinach
Załącznik do Zarządzenia Prezesa nr 7/04/2021 z dnia 01.04.2021r.
Cennik usług obowiązuje od dnia 01.04.2021
Lp. Opis czynności Jednostka  Cena netto

I. CZYSZCZENIE KANALIZACJI
1. Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej /wewnętrznej o średnicy do O 0,16 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału. mb 23.69
2. Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej / wewnętrznej o średnicy O 0,20 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału. mb 27.61
3. Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o średnicy O 0,25 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału. mb 30.81
4. Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o średnicy O 0,30 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału. mb 42.14
5. Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o średnicy O 0,35 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału mb 56.57
6. Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o średnicy O 0,40 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału. mb 66.65
7. Czyszczenie studzienek ściekowych szt. 133.91
8. Czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej O 1000mm –grubość osadu do 30 cm szt, 279.62
8a. Za każdy dalszy 1 cm grubości osadu cm 8.21
9 Czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej O 1200mm do 1400mm–grubość osadu do 30 cm szt. 318.38
9a. Za każdy dalszy 1 cm grubości osadu cm 10.48
UWAGA! – W przypadku nie wykonania usługi z przyczyn niezależnych od P.G.K. „Partner” np. załamanie kanału, pęknięcie kanału, trwałe ciała obce w  kanale itp. usługa rozliczana będzie wg taryfy godzinowej podanej poniżej (wiersz 10)
10. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym
(wuko, przepychacz RIDGID K-1000, rak)
h 299.20
  - jeśli kanał wypełniony jest osadem do 2/3 wysokości doliczamy 30% a powyżej 2/3 50% ceny,
- do usług wykonywanych w dni wolne oraz w godzinach 22:00 - 06:00 doliczamy 50% ceny.

II. DOJAZD
11. Dojazd do klienta poza obszar Miasta Lędziny km 6.50

III. USŁUGI W ZAKRESIE SIECI WOD-KAN.
12. Nadzór branżowy
*cena za wykonanie odbioru, nadzoru do 1 godziny i za każdą następną rozpoczętą godzinę
szt., h* 105

IV. USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA TELEWIZYJNEJ INSPEKCJI KANALIZACJI
13. Prześwietlenie kanału nowego drożnego w zakresie średnic od O 0,15 m do O 0,5 m. Inspekcja wraz z opisem i wykresami  mb 7.72
14. Prześwietlenie kanału nowego drożnego w zakresie średnic od O 0,51  m do O 1,2  m. Inspekcja wraz z opisem i wykresami  mb 9.34
15. Prześwietlenie kanału czynnego nieczyszczonego.
W przypadku konieczności wykonania czyszczenia kanału zastosowane zostaną stawki za czyszczenie zgodnie z cennikiem dział I
h 250.59

V. USŁUGI WODOCIĄGOWE
Uwaga!!! -  w przypadku wymiany wodomierza cena usługi nie obejmuje ceny wodomierza poza pozycjami 18, 19, 20.
16. Plombowanie i kontrola wodomierza dodatkowego (podlicznika) założonego przez klienta DN15mmm, DN20mmm kpl. 81.03
17. Plombowanie i kontrola wodomierza dodatkowego (podlicznika) założonego przez klienta powyżej DN20mmm kpl. Wg kalkulacji indywidualnej
18. Założenie, plombowanie i kontrola wodomierza dodatkowego (podlicznika) DN15mmm kpl. 130.00
19. Założenie, plombowanie i kontrola wodomierza dodatkowego (podlicznika) DN20mmm kpl. 145.00
20. Założenie, plombowanie i kontrola wodomierza dodatkowego (podlicznika) powyżej DN20mmm kpl. Wg kalkulacji indywidualnej
21. Wymiana uszkodzonego przez klienta wodomierza skrzydełkowego DN 15mm szt. 112.43
22. Wymiana uszkodzonego przez klienta wodomierza skrzydełkowego DN 20mm szt. 122.66
23. Wymiana uszkodzonego przez klienta wodomierza skrzydełkowego DN 25mm szt. 127.54
24. Wymiana uszkodzonego przez klienta wodomierza skrzydełkowego DN 32mm szt. 177.28
25. Wymiana uszkodzonego przez klienta wodomierza skrzydełkowego DN 40mm szt. 281.74
26. Wymiana uszkodzonego przez klienta wodomierza  kołnierzowego DN50mm do DN80mm szt. 342.11

VI.  INNE USŁUGI
27. Zaślepienie przyłącza kanalizacyjnego szt. 248.02
28. Przywrócenie przyłącza kanalizacyjnego do użytkowania (usunięcie zaślepienia) szt. 227.99
29. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (opłata roczna) m2 2.39
Cennik usług obowiązuje od dnia 01.04.2021r.
Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/