slayd1
slayd2
slayd3


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania “Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Lędzinach
Data zamieszczenia: 23.11.2021.12.2021

Data ogłoszenia:
23.11.2021r.
Nabywca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Lędzińska 47
Miejscowość: Lędziny
Kod pocztowy: 43-143
Tel: + 32 216-61-23

Ogłoszenie: (Link do dokumentacji przetargowej)


   

data: dodania lub ostatniej modyfikacji: 2021-11-23, 17:21
Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/